Βόρεια Θάλασσα


Μια θάλασσα που συνορεύει σε τρεις πλευρές από πολύ διαφορετικές χώρες

Έχετε επιλέξει μια περιοχή ιστιοπλοΐας NoordzeeΒόρεια Θάλασσα και θα ταξινομήσετε